Verksamhetsbeskrivning

Vi använder oss av Katie Erikssons vård ideologi för vår verksamhet och tänkande.
Behandlingen är sedan helt individuell o systematisk efter våra klienters behov och mål, våra mål och utifrån betalningsansvariges mål.

I kognitiv miljöterapeutisk anda läggs den dagliga tillvaron upp och klienterna hjälper till efter egen förmåga.
Arbetet läggs upp veckovis och struktureras dagligen vid morgonmöten. Allt arbete sker tillsammans med personal där möjligheten till att få en djupare relation ges och möjlighet för klienten att efterlikna vårdaren. Varje vecka hålls ett fredagsmöte där utvärdering av veckan sker. Vad som varit positivt och vad som kan göras bättre?

ADL-träning har hög prioritet. Det dagliga arbetet ska i möjligaste mån likna det egna kommande boendet i samhället med struktur och planering av tider, kontakter med myndigheter och anhöriga, att kunna sköta eventuellt arbete och skola, vardagliga sysslor samt sin ekonomi.

Behandlingspersonalen kommer även att vara kontaktmän där planerade samtal ingår samt vardagliga samtal där pedagogik är ett naturligt inslag. Vid behov kommer även kognitiv psykoterapi erhållas av steg-1 terapeuter.

Vi jobbar även med social färdighetsträning, där man får träna på färdigheter man kanske glömt eller aldrig lärt sig för att kunna accepteras av samhället.
Motion och friluftsliv ingår som ett naturligt inslag i vardagen.