Placeringsinformation

Målgrupp

Vi behandlar och vårdar människor med psykiska sjukdomar, personlighets- /neuropsykiatriska störningar, missbruk med samsjuklighet, med målsättning att klienten skall kunna leva ett självständigt liv med eventuella stödinsatser från samhället.

Vårdform

SoL, LVM §27, LRV, LPT

Vi erbjuder följande tjänster:

Akutplaceringar Utredningar
Rehabilitering Behandling
Omvårdnad Utslussning
Eftervård Återfallsinsatser
ASI  

Inför placering

  • Muntlig information om klienten
  • Tidigare utredningar och behandlingsinsatser
  • Vårdplan
  • Läkemedelslista
  • Placeringsbeslut
  • Ifylld "viktig information" blankett

Antal platser: 10 st. inklusive 1 plats i träningslägenhet i Katrineholm.

Dygnskostnad

Från 3080:-/dygn och uppåt beroende på vård och behandlingstyngd.

Från 1800:-/dygn för öppenvårds behandling.

Kontakt:

Föreståndare: Mikael Randevåg

Kontaktperson/admin: Camilla Graepler

0150-30150

anglahuset@hotmail.com

Referenser

Carina Wiklund Gustavsson

Socialsekreterare Köping kommun

Telefon: 073-66 28 907

 

Peter Afram överläkare

Specialist i psykiatri

0150-30151

 

Vid ankomst

När klienten ankommer till Änglahuset så kommer en ansvarig personal att skriva in fullständiga uppgifter i en databaserad journal. Det kommer att hållas ett inskrivningssamtal där information kommer att ges, samt angående sekretess, regler, rutiner, skyldigheter, rättigheter och åttaganden beaktas.

Alla får egen nyckel till sitt rum samt parabolkort. Klienten kommer även att få skriva på ett kontrakt som innehåller godkännade av regler och rutiner gällande på Änglahuset. En bra inskrivning och en god första kontakt är oerhört viktigt eftersom den första tiden för placeringen upplevs som svår och motivationen kan fluktuera.

Urinsceening kommer att tas under första dygnet. Klientens personliga tillhörigheter kan komma att genomsökas. Under de första två veckorna efter ankomst kommer det att hållas dagliga samtal för att fånga upp klienten för den kommande behandlingen.

Övrig

Vid ankomst är det en stor fördel om klienten redan är avgiftad, men detta är ej ett krav.