Behandling

I behandlingen läggs stor vikt på psykoedukation, struktur, ansvar, sysselsättning, ekonomi, självkänsla, relationer, affektreglering, ADL mm. Klienten får lära sig att känna, leva, prioritera, byta förhållningssätt, ändra värderingar, agera, lära sig hur man själv skapar mening med glädje och energi.