Personal

Personalens ansvar & meriter

Psykiater Peter Afram som är medicinskt ansvarig, har jouren och träffar klienterna schemalagt och vid behov.

Föreståndare/sjuksköterska med vidareutbildning inom psykiatri och steg-1 utbildad i KBT.

Biträdande föreståndare/sjuksköterska med vidareutbildning inom psykiatri.

Behandlingsassistenter med grundutbildning i kognitiv psykoterapi.

Skötare med grundutbildning i kognitiv psykoterapi, och två KBT-steg-1 utbildade terapeuter.

Vaktmästare

Bemanningsgrad

Dag 8-9 personal

Kväll/Helger 2-3 personal

Natt 1 vaken personal samt 2 jourpersonal

Personalkvotering 60% män 40% kvinnor

Språkkunskaper

Svenska
Engelska
Finska
Assyriska
Arabiska

Arbetssätt

Kognitiv miljöterapi, kognitiv psykoterapi, behandlingsassistenten har en jagstödjande, tydliggörande, normskapande, pedagogiska, stabiliserande, gränssättande, containerfunktion samt den viktiga rollen av struktruvakt. Relationen till klienten är av största betydelse, i en relation av kärlek och trygghet leder fram till en process av växt som i sin tur leder till ökat ansvar och aktivitet.