Att bo på behandlingshem ställer stora krav på klienten, då man inte själv har valt de människor som finns i den dagliga närheten. En naturlig del av behandlingen är att träna sin sociala förmåga, att visa hänsyn, att vara flexibel, att ta ansvar, att umgås med andra och att hantera sociala situationer trots att man kanske mår dåligt.

Änglahuset är beläget i sydvästra Södermanland med 8 km resväg till samhället Björkvik och 20 km till närmaste stad, Katrineholm. I Björkvik finns det möjlighet att uträtta post- och bankärenden medan övriga ärenden kan uträttas i Katrineholm.

Kontakta oss

Änglahuset, Åkfors 1:4, 640 20 Björkvik

0150 - 301 50

anglahuset@hotmail.com